Privacyverklaring

Muziek tussen Maas en Sluis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Type persoonsgegevens
Muziek tussen Maas en Sluis verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Doel gegevensverwerking
Muziek tussen Maas en Sluis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzending van onze nieuwsbrief en/of folder indien u deze heeft aangevraagd
  • Communicatie over programmering en kaartverkoop

Beveiliging persoonsgegevens
Muziek tussen Maas en Sluis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact met ons op via info@muziekmaassluis.nl.

Bewaartijd persoonsgegevens
Muziek tussen Maas en Sluis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan door u gewenst is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Indien u hier geen prijs meer op stelt, kunt u ons dat kenbaar maken via info@muziekmaassluis.nl. Wij zullen uw persoonsgegevens dan direct uit onze administratie verwijderen.

Delen van persoonsgegevens
Muziek tussen Maas en Sluis verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
De website van Muziek tussen Maas en Sluis gebruikt uitsluitend enkele technische en functionele cookies. Deze maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Muziek tussen Maas en Sluis. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt voor al deze gevallen contact met ons opnemen via info@muziekmaassluis.nl.

Reacties zijn gesloten.